Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" başlıklı karar ile birlikte elektrikli şarj istasyonlarına yeni bir vergilendirme geldi. Sadece ithal şarj istasyonları bundan sonra ek gözetim vergisine tabi tutulacak.

Resmi Gazete'deki ifadeler şu şekilde:

MADDE 1- 28/10/2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

8504.40.83.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)

20.000

8504.40.95.90.12

Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)

1.000

 

Bu düzenleme ile birlikte bazı istasyonlarda fiyat artışı yaşanması da gündemde. Buna ek olarak Tesla gibi büyük şirketlerin bu karardan etkilenmesi kaçınılmaz. Yeni vergilendirmedeki amaç ise hem ülkeye kalitesiz ürünlerin girişini engellemek, hem de yerli üreticilere ekstra alan açılmasını sağlamak.

İlerleyen günlerde şarj istasyonlarına gelebilecek fiyat güncellemelerini de sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bu süre zarfında bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takipte kalmayı unutmayın.