Dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan "BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ" başlıklı tebliğ ile birlikte, ülkemizdeki ithal elektrikli otomobiller için yeni düzenlemeler getirildi.

Bu düzenleme ile birlikte ülkemize yeni girecek elektrikli otomobil üreticileri için TSE belgeli servisler ve en az 40 personele sahip çağrı merkezi zorunluluğu gelmiş oldu.

Bu markaların, izin belgesi alması için aşağıdaki kuralları tamamını bir arada sağlaması gerekiyor:

"a) İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi,

b) Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması,

c) İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye`de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilmesi,

ç) İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması,

d) Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi"

Yeni düzenleme ülkemize girmeyi planlayan Çinli markalar için zorlayıcı olacak gibi.