Elektrikli otomobillerin "Özel Tüketim Vergisi" oranlarında değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre 160 kW'lık dilimin matrahları yaklaşık yüzde 13 oranında yükseltildi. Böylece 1.250.000 TL olarak belirlenen alt limit, 1.450.000 TL'ye çıkartıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararda şu ifadeler kullanılmış:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanının 12. maddesi gereğince karar verilmiştir."

Yeni ÖTV Kararı

Bu karar ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyip matrahı 1.450.000 TL'yi aşmayan modellerden yüzde 10 vergi alınacak. Matrahı bu seviyenin üstünde olan modellerden ise yüzde 40 vergi alınacak.

Gücü 160 kW'ı geçen modellerde ise herhangi bir değişim yaşanmadı.