Resmi Gazete'de dün yayınlanan enerji kullanımına dair yeni maddeler, elektrikli otomobil dünyasını da etkileyecek. Ülkemizde yeni yeni yeşermeye başlayan elektrikli otomobil segmenti, şarj ağı düzenlemeleri ile karşı karşıya. 

Devletin resmi kurumları elektrikli otomobili artık "Hareket etmesinde tek başına veya destekleyici olarak elektrikli motor kullanılan ve elektrik enerjisiyle haricen şarj edilebilen motorlu karayolu taşıtı" olarak tanımlayacak. Şarj hizmeti ise EPDK tarafından ticari amaçlı olmamak üzere belirlenen istisnalar dışında kanun ve kanuna göre çıkartılan yükümler tarafından yürütülecek.

Açıklamanın "EK MADDE 5" kısmında ise bu şarj ağlarının detaylarına inilmiş. 

"Şarj ağı işletmeci lisansı sahibi, lisansında belirlenen bölgede veya ülke genelinde oluşturduğu veya oluşturacağı şarj ağına bağlı şarj istasyonu kurulması veya işletilmesi, düzenlediği sertifikalar kapsamında şarj istasyonu kurdurulması veya işlettirilmesi ile elektrikli araç kullanıcıları ile sadakat sözleşmesi yapabilme hak ve yetkisine sahip olur. Şarj hizmetinin sağlanmasında asli sorumluluk şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin olup, şarj hizmetinin sertifikalı şarj istasyonu işletmecisince sağlanması, şarj ağı işletmeci lisansı sahibinin bu Kanun, ilgili mevzuat ile diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz."

Bu bağlama göre şarj ağı işletmecisi lisansına sahip herkes kanuna bağlı olacak. Kurum tarafından belirlenen istisnalar ve mücbir sebep halleri dışında kendi şarj ağına bağlı istasyonlarda kesintisiz ve kaliteli şarj hizmeti sunacak. Aynı zamanda işletmecinin şarj hizmetini tüm elektrikli otomobillerin erişimine sunması gerektiği belirtilmiş. Yani marka ya da modele özel şarj istasyonlarını göremeyeceğiz ülkemizde. En azından şimdilik...

Elektrikli otomobiller konusunda uzman Emir Tunçyürek ise bu bildiriye farklı bir yönden yaklaşmış. Tunçyürek: "Yani bundan sonra istasyon kuran herkes hem Tip1/Tip2 AC, CCS, ChaDeMo hatta BYD'nin çevirdiği araçlar gibi Mod 1 (direkt çıplak elektrik) şarj sağlamak ZORUNDA. Teknik açıdan CCS ile sınırlandırılsaydı bari. Yine bilmeyenlerin köşe kapmaca ile oluşturduğu bir yasa sanırım."

Şimdilik açıklamadan çıkartılabilecek sonuçlar bunlar. Fakat ilerleyen günlerde çıkacak yeni yasalar ile elektrikli şarj ağı istasyonlarında önemli değişikler görebiliriz.