Son yapılan değişiklik ile, şarj istasyonu ile istasyonun kurulacağı iş yerinin işletmecisinin farklı kişiler olması konusuna açıklık getirildi.

Elektrikli araç şarj istasyonlarının ruhsat yükümlülüklerini düzenleyen "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik" maddelerinde 17 Nisan 2021 Tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik yönetmeliği ile düzenlemeler yapıldı.

9 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmış ve bu değişikliğin 13.Maddesi uyarınca elektrik enerjisi ile çalışan araçların elektrik ihtiyacını temin edebilmeleri için otoparklarda, alışveriş merkezlerinin otopark alanı olarak ayrılmış yerlerinde, akaryakıt istasyonlarında veya yetkili idarece uygun görülecek ve imar planında bu amaca ayrılmış olan diğer yerlerde müstakil olarak kurulacak elektrikli araç şarj istasyonları, Üçüncü Sınıf Gayrisıhhi Müesseselerin Enerji Sanayi alt başlığı kapsamına dahil edilmişti. 

Ek olarak, kurulacak olan elektrikli araç şarj istasyonlarının, kurulu bulunduğu iş yerinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak belirtileceği hüküm altına alınmıştı.

17 Nisan Tarihli ve 31457 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin eklemeler yapılmıştır.

Bilindiği üzere elektrikli araç şarj istasyonu, işletmecinin ana faaliyet dalı esas alınarak düzenlenen ruhsatta tali faaliyet olarak belirtilmekteydi. Son yapılan değişiklik ile bu düzenlemeye ek cümle eklenmiş ve araç şarj istasyonu ile istasyonun kurulacağı iş yerinin işletmecisinin farklı kişiler olması hâlinde araç şarj istasyonuna müstakil ruhsat düzenlenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Düzenlemenin devamına eklenen bir diğer madde ile tamamı aynı yetkili idare sınırları içinde olmak kaydıyla, müstakil olarak kurulan araç şarj istasyonu adresinden başka yerlerde bulunan ve istasyon tarafından uzaktan veya yerinde yönetilebilen ve yetkili idarenin uygun göreceği yerlerde bulunan araç şarj üniteleri, araç şarj istasyonu için düzenlenen ruhsatta belirtilerek istasyon ve tüm üniteler için tek ruhsat düzenleneceği belirtilmiştir.

InsideEVs Türkiye'nin Facebook ve Instagram sayfalarını takip etmeyi de unutmayın!